понеделник, 23 декември 2019 г.

9th PIHC 2019

Here you can see the results of the 9th Polish International Haiku Contest. My haiku is one of the commendations:
clear water
just a single
maple leaf

Тук можете да видите резултатите от 9-тия полски международен хайку конкурс. Моето хайку е едно от отличените:
бистра вода
само едно
кленово листо