неделя, 27 август 2017 г.

World Haiku Review_summer 2017

blooming lime tree 
for the very first time
my dog sees a bee

цъфнала липа
за първи път
кучето ми вижда пчеланеделя, 6 август 2017 г.

сряда, 2 август 2017 г.

My haiga in Haiku Masters/Моя хайга в "Haiku Masters"

For the second time this year, my haiga is in the Gallery of Haiku Masters.
За втори път тази година моя хайга е в галерията на "Haiku Masters"

вторник, 1 август 2017 г.

July_Three years/a tercet per day


2015
2016
2017
July, 1st
July Morning
the sunrise
behind the clouds

July Morning
изгревът
зад облаците
hot day
July Morning
at sunset

горещ  ден
July Morning
по залез
July Morning
it is so hot
even at sunrise

July Morning
толкова е горещо
дори по изгрев
July, 2nd
too hot
everyone hides
in the Mall

твърде горещо
всички се крият
в мола
sunshine
my baby’s smile
at her return

слънчице
усмивката на дъщеря ми
при завръщането ѝ
ginko
we add haiku
to the Asian Festival

гинко
добавяме хайку
към азиатския фестивал
July, 3rd
two sparrows
some bread
on the bench

две врабчета
хляб
на пейката
Cat Marsh
am I still
sleeping?

котешкият марш
дали още
спя?
new workout
the rain keeps
giving me the rhythm

нова тренировка
дъждът продължава
да ми задава ритъма
July, 4th 
stars and stripes 
my child wins
green card

звезди и райета
детето ми печели
зелена карта
book performance
a butterfly
in the hall

представяне на книга
пеперуда
в залата
Independence Day
children’s balloons
fly to the sky

Денят на независимостта
детски балони
летят в небето
July, 5th
smashed ring
my wedding day
many years ago

смачкан пръстен
сватбеният ми ден
преди много години
sunny morning
the wind
from my bike

слънчево утро
вятърът
от колелото ми
my students
in the park
a wasp nest

учениците ми
в парка
гнездо на оси
July, 6th
reading
the bar full
of writers

четене
барът пълен
с писатели
coffee time
three generations
share memories

време за кафе
три поколения
споделят спомени
moon
but how hot
the asphalt is

луна
а колко горещ
е асфалтът
July, 7th
seashells
my vacation
in a jar

раковини
ваканцията ми
в буркан
bike riding
aside the dirt track
police

каране на колело
отстрани на черния път
полиция
Chocolate Day
why exactly when
I got my gum operated?

Ден на шоколада
защо точно когато
ми оперираха венеца?
July, 8th
dog day
pigeons hidden
in an old bag

горещник
гълъби скрити
в стара чанта
walk in the park
all day long chasing
dragonflies

разходка в парка
цял ден в преследване
на морски кончета
here sun there rain
and not a single
... rainbow

ту слънце ту дъжд
и нито една
... дъга
July, 9th
lucky day
fifty cents fall
in my coffee

щастлив ден
петдесет стотинки
в кафето ми
new day
my grandmother hardly
understands the menu

нов ден
баба ми едва
разбира менюто
coolness
in the walnut branches
fading stars

прохлада
в клоните на бора
избледняващи звезди
July, 10th
rainbow
my T-shirt has become
transparent

дъга
тениската ми станала
прозрачна
jogging
I follow the pace
of a woodpecker

джогинг
следвам ритъма
на кълвач
sunrise
and after all
... full moon

изгрев
и все пак
... пълнолуние
July, 11th
noon walk
a Gypsy woman washes
the pavements

обедна разходка
циганка мие
тротоарите
sunshine
sports day
with my students

слънце
спортен ден
с учениците ми
stray dog...
how long has it been looking
at this dead pigeon?

бездомно куче ...
откога гледа
този умрял гълъб?
July, 12th
catwalk
my kitten sleeps
on the TV-set

моден подиум
котаракът ми спи
върху телевизора
coffee –time
with a friend of mine
reading haiku aloud

време за кафе
с мой приятел
хайку четене на глас
cannot sleep 
in the twilight
morning glory scent

не мога да спя
в здрача
ухание на грамофонче
July, 13th
booze travel
hardly on the last day
the tourist sees the sea

алкохолен туризъм
едва в последния ден
туристът вижда морето
book performance
how the art saves
lives

представяне на книга
как изкуството спасява
животи
rush hour
a white car labelled
yellow

час пик
бяла кола със знак
жълто
July, 14th
grey clouds
in the puddle
white butterflies

сиви облаци
в локвата
бели пеперуди
laughter
outdoor lesson
with a friend

смях
урок на открито
с приятел
my bike broken
I try not to step
on bicycle paths 

счупеното ми колело
опитвам се да не стъпвам
по велоалеите
July, 15th                
new start
the unexpected ending
of my book

ново начало
неочакваният край
на книгата ми
attack
the orphaned doll
of my grown-up girl

атака
осиротялата кукла
на порасналото ми момиче
my running record
can you hear
the mocking bird?

рекордът ми по бягане
можеш ли да чуеш
присмехулника?
July, 16th
cool day
warm debates
at the market

хладен ден
горещи дебати
на пазара
traveling to Plovdiv
we read about
the sunflowers

пътуване до Пловдив
четем си
за слънчогледите
pouring
both the weather
… and my nose

като из ведро
и времето
... и носът ми
July, 17th
cleaning
high time to get rid
of old diaries

чистене
крайно време да се отърва
от стари дневници
Plovdiv
the old town is so
renewed

Пловдив
старият град е толкова
обновен
running fast
the coldest possible
dog day

бързо бягане
възможно най-студеният
горещник
July, 18th
hot morning
ice in the water
and some tears

горещо утро
лед във водата
и няколко сълзи
cool day
I hide my arms
in a scarf

прохладен ден
скривам ръцете си
в шал
new lipstick
I cannot wait for the end
of the dental procedures

ново червило
нямам търпение да свършат
денталните процедури
July, 19th
unfreezing the fridge
the cat attacks
the ice cubes

размразявам хладилника
котката атакува
ледените кубчета
full moon
I throw away everything
old

пълнолуние
изхвърлям всичко
старо
outdoor lesson
the students wait for
the breakfast

урок на открито
учениците очакват
закуската
July, 20th
wet wet wet
I cannot stop sweating
even at a shade

мокро мокро мокро
не мога да спра да се потя
дори и на сянка
Love Is in the Air
my child’s
new home

Love Is in the Air
новият дом
на детето ми
I fall down
while jogging…
what a little ant!

падам
по време на джогинг...
каква малка мравчица!
July, 21st
hot noon
a kitten escapes
the dog day

горещ обед
котенце се измъква
от горещника
Dunov’s Garden
are the birds more precious
than the kids?

градинката на Дънов
гълъбите по-ценни ли са
от децата?
day off
I dedicate a few hours
to Twin Peaks

почивен ден
посвещавам няколко часа
на „Туин Пийкс“
July, 22nd 
spell check
a blind girl corrects
the errors

спел чек
сляпо момиче поправя
грешките
art day
how to make people
smile?

ден за изкуство
как да накарам хората
да се усмихват?
sunbeams
through tree branches
jogging with a hurt knee

слънчеви лъчи
през клоните на дърветата
джогинг с наранено коляно
July, 23rd
dog day
an old lady waters
the staircase

горещник
възрастна дама полива
стълбището
Munich burns
the attacker only
18 years old

Мюнхен гори
нападателят само
на 18
hailstorm
my poor ill
… tomcat

градушка
бедничкият ми болен
... котарак
July,
24th
jogging
somebody waylays for me
under the tree

джогинг
някой ме причаква
под дървото
overestimating
mountain run is not the same
as the urban one

надценяване
планинското тичане не е
като градското
new vet
… his face covered
with makeup

нов ветеринар
... лицето му покрито
с грим
July, 25th
5 a.m.
my neighbors
come back home

5 сутринта
съседите ми
се прибират
heat …
above my head
under my feat

жега...
над главата ми
под краката
walk with my grandma
the sun
in her red hair

разходка с баба ми
слънцето
в червената ѝ коса
July, 26th
cloudy morning
hide and seek
for ex-lovers

облачно утро
криеница
за бивши любими
summer rain
how strong
the lime scent is!

летен дъжд
колко е силен
ароматът на липите!
rainy evening
I don’t care about
my new shoes

дъждовна вечер
не ме е грижа
за новите ми обувки
July, 27th
workout
my boyfriend escapes
the heat

тренировка
приятелят ми избягва
жегата
day for sports
why didn’t I run
at the event?

ден зз спортуване
защо ли не тичах
на събитието?
tautology...
why don’t two of them make
figura etymologica?

тавтология...
защо две не правят
етимологична фигура?
July, 28th
yoga poses
how long the stretching
lasts!

йога пози
колко дълго продължава
разтягането!
riding a long way
heat multiplies
the nervous people

дълго колоездене
жегата мултиплицира
нервните хора
tripod …
how hard he tries to follow
his owner’s walking stick

триподче...
колко се старае да следва
бастуна на собственика си
July, 29th
R.I.P., Cecil!*
the greedy dwarf
gets richer

почивай в мир, Сесил!*
лакомото джудже
забогатява
lucky charm
for somebody else
arm by arm

талисман
за някого друг
рамо до рамо
sunshine
again… my tomcat
can play

слънчице
отново... котаракът ми
може да играе
July, 30th
zoo
who is behind
the bars?

зоопарк
кой е зад
решетките?
day off
the lady with the pigeons
has a new scarf

почивен ден
дамата с гълъбите
има нов шал
Downer Dog
I try to change
my point of view

„гледащо надолу куче“
опитвам се да сменя
гледната си точка
July, 31st
day off
my path crossed
by a squirrel

почивен ден
пътят ми пресечен
от катеричка
cleaning day
I try to throw away
my past

ден за чистене
опитвам се да изхвърля
миналото си
heat
two dogs roll
on the grass

жега
две кучета се търкалят
по тревата