понеделник, 22 октомври 2018 г.

11-ти Есенен салон за поезия/11th Autumn Poetry Saloon
ремонт на "Графа"
разминаваме се от двете страни
на огражденията

repairmant on Grafa 
you and me on both sides
of the fences 
 (the Graf Ignatiev Street in Sofia, called also "Grafa" what means "The Count")

Столична библиотека
най-много хора
в "Алкохол"

Sofia City Library
most of the people
in the Alcohol 
(The Alcohol is a club to the city library where many cultural events are hеld)


Ден на будителите
библиотекарят дочита
"Дървото на вси светии"

Awakeners' Day
the librarian finishes reading
The Halloween Tree
(Awakeners' Day is celebrated on the 1st of November in Bulgaria)


неделя, 21 октомври 2018 г.

Триезична хайку антология "Климати"


Тази седмица вече е факт триезичната (френски, италиански и български) антология "Климати". По нея, от българска страна работиха на ръба на невъзможното Христо Ке Пела, Велина Цанкова и укротявайки страстите онлайн, покойната вече Мая Любенова, която ме убеди да участвам. Ненапразно, антологията е посветена на нея. Иска ми се само да можеше да я види. Обичаме те, Мая, не сме те забравили.
Благодаря на целия екип, а и на "КУПРУМ ЕЛЕТРА" ЕООД и "ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за финансирането на този толкова мащабен проект.
.
смог
дъщеря ми пита
как да го оцвети
smog
my daughter asks
how to color it
brume
ma fille demande
comment la colorizer
smog
mia figlia chiede
come coloralo
.
от край до край
отсечени дървета
никой не чете
everywhere
cut trees
nobody reads
partout
des arbres abattus
personne ne lit
ovunque intorno
alberi abbattuti
nessuno legge
.
мъртви птици
езерото пълно
с киселинна вода
dead birds
the lake is full
of acid water
des oiseaux morts
le lac plein
d’eau acide
uccelli morti
ill ago pieno
di acqua acida
.
червен дъжд
никой не вярва
в митове
red rain
nobody believes
in myths
une pluie rouge
personne ne croit plus
aux mythes
pioggia rossa
nessuno crede più
nei miti
.
горски пожар
уеднаквават се
ден и нощ
forest fire
day and night
are equal
feu de forêt
jour et nuit
se confondent
incendio nella foresta
giorno e note
si confondono

събота, 13 октомври 2018 г.

Cattails

Cattails, October 2018

high heels
two steps forward one step back
at the first date

високи токчета
две напред една назад
на първата среща
.
old photos . . .
here’s the one
in which you still smile

стари снимки...
ето я тази
на която все още се усмихваш
.


петък, 5 октомври 2018 г.

Bonsai, issue 2

The new issue can be read here

.

четвъртък, 4 октомври 2018 г.

Награда от КДК "Нов живец" - Атина


The Wombell Rainbow - Interview

The whole interview with me can be read here.
My gratitude to the interest in my writings and projects.