понеделник, 23 декември 2019 г.

9th PIHC 2019

Here you can see the results of the 9th Polish International Haiku Contest. My haiku is one of the commendations:
clear water
just a single
maple leaf

Тук можете да видите резултатите от 9-тия полски международен хайку конкурс. Моето хайку е едно от отличените:
бистра вода
само едно
кленово листо


сряда, 30 октомври 2019 г.

Poets Salon: Happy Endings

old legend
my daughter asks me
where the happy end is
a tramp feeds
two stray dogs

стара легенда
дъщеря ми ме пита
какво е щастливият край
скитник храни
две бездомни кучета

Little Mermaid cartoon–
my six-year-old students
do not like the original

анимация „Малката русалка“ –
моите шестгодишни ученици
не харесват оригинала

twinkling stars
I make up another
fairytale

блещукащи звезди
измислям още една
приказка

dragonfly
the grown up girl still
believes in fairies

морско конче
порасналото момиче още
вярва във феи

понеделник, 21 октомври 2019 г.

Luca's Lily Pad

Today in  Luca’s Lily Pad: a weekly column - My Haiku Pond


horror movie
one more reason
to hug you tighlty
.
Comment: A romantic, deeply human senryū 川柳 ('river willow') which depicts a very common –and yet very recognizable– scene that can be shared and appreciated by the reader. As we know, this poetic genre focuses on the universe of human emotions (kanjō 感情), sometimes exalting their comical, grotesque aspects and sometimes facing the events with delicacy (karumi 軽み) and seriousness. The horror movie is a pretext for the protagonist to cling even more tightly to her lover, drawing a sweet and amiable situation which also suggests a bit of self-irony (kidoairaku 喜怒哀楽).

Милано и Бергамо_Milan&Bergamo

Милано
по покривите
зелени растения

Milan
on the roofs
green plants
.
на Corso V. Emanuele II
улични музиканти свирят "Алелуя"
... Дуомо

in Corso V.Emanuele II
buskers play Hallelujah
... Duomo


.
центърът на Милано
толкова много хора
спортуват
давам най-доброто от себе си
да говоря италиански

Downtown Milan
so many people
do sports
I do my best
to speak Italian
.
камбани
от града на кулите
... Бергамо

bells
from the town of towers
... Bergamo

.
дъждовна сутрин
уютният аромат
на бриош

rainy morning
the cosy smell
of brioche

.
Wall of Dolls
жените които
не останаха в Милано

Wall of Dolls
the women who
did not stay in Milano

.
тръгваме си от Милано
представление от светлина
през облаците

leaving Milan
a performance of light
through the clouds


вторник, 15 октомври 2019 г.

Chrysanthemum Nr. 26. Oktober 2019

в новия брой на "Chrysanthemum" (26), мое хайку на английски и немски
здрач
бризът люлее
тръстиките

неделя, 18 август 2019 г.

Photo

Fifth place at Beautiful Sunrise Challenge, Elite Category Guru Shots 


четвъртък, 1 август 2019 г.

11th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest/2019


traveling to Japan
 the mysterious tunnels
 of wisteria
.
пътуване до Япония
тайнствените тунели
от глициния
***

tender whiff
the trembling threads
of the anemone

нежен полъх
потрeпващите нишки
на съсънката


сряда, 19 юни 2019 г.

A part of Universal Oneness International anthology

Silence 

silent night
no moon no stars no wind
a shadow creeping on the wall
is dancing with a raven

silent home
no gate
no window
no lock
a phantom staying at the door 
is waving at a phantom

“come closer you a cursed squid” – 
 the phantom says in signs
 but shadow rides on the raven’s back
and off they go to heaven

silent phantom
no legs
no arms
no body

but heart
that cursed heart
is still in love
with the shadow
flying on a raven’s back 

неделя, 9 юни 2019 г.

Ginko (haiku walk) _Sofia, 2019day in the park
a little boy chases
soap bubbles

ден в парка
малко момченце преследва
сапунени балони
***
we sit by the lake
the opening
of the lilies

седим край езерото
отварянето
на лилиите
***
Borissova garden
we forget the names
of the monuments

Борисовата градина
забравяме имената
на паметниците
***
pine trees
around the birdhouses
squirrels

борове
около къщичките за птици
катерички
***

ginko
the colorful melody
of a guitar and birds

гинко
пъстрата мелодия
на китара и птици


and three inspirations by professor Parks' presentation on June, 8th 
и три вдъхновения от представянето на професор Паркс на 8 юни

cat-cow*
the sunbeam disappears
while i exhale

котка-крава*
слънчевият лъч изчезва
докато издишам

*yoga assana 
***
light
komorebi or
the woodcutter's axe?

светлина
комореби или
брадвата на дървосекача?
***
time off
a panel curtain hides
my ex smoking place

свободно време
параван скрива
бившото ми място за пушене

събота, 8 юни 2019 г.

honorable mention haiku

at the 11th Haiku Contest organized by Sofia Haiku Club
picnic
the white clouds
of your pipe

петък, 7 юни 2019 г.

Asahi Haikuist Network

One of my haiku in Asahi Haikuist Network. Мое хайку в Asahi Haikuist Network, Япония.
too hot
plastic bags
on the trees

твърде горещо
найлонови торбички
по дърветата

неделя, 2 юни 2019 г.

Honorable Mention HaikuI am grateful to have my haiku selected in the Other Wordly Intergalactic Haiku Competition
starry sky 
I forget to look for
fireflies
Благодарна съм за това, че мое хайку е избрано в конкурса "Other Wordly Intergalactic" 
звездно небе
забравям да търся
светулки

Сказанията за Стрикса, том 5

В том 5 на "Сказанията за Стрикса" е и началото на първия хорър-хайку роман у нас. Благодарностите са за издателство "ИвиПет".петък, 3 май 2019 г.

Хайку в японски вестник

In Asahi Haikuist Network, we were invited to send haiku about the end of the Heisei Era in Japan or the beginning of a new era (today we already know its name is Reiwa) and about the Chrysanthemum Throne. Here is mine with a comment by David McMurray
May Feasts
beautiful harmony
at Chrysanthemum Throne
"... Vessislava Savova noted how Catholic Church celebrations marked on the Roman calendar coincide with events for the new era in Japan"
В "Asahi Haikuist Network", бяхме поканени да изпратим хайку за края на ерата Хейсей в Япония и началото на нова ера (днес вече знаем наименованието ѝ - Рейва) и за Хризантемовия трон. Ето го моето с коментар от David McMurray:
майски празници
красивата хармония
на Хризантемовия трон
"... Весислава Савова забелязала как честванията на католическата църква по римския календар съвпадат със събитията от новата ера в Япония."

петък, 26 април 2019 г.

_Earth Rise Rolling Haiku Collaboration/2019


embarrassing smiles
your way to tell me
I Love You

смутени усмивки
твоят начин да ми кажеш
„обичам те“

world traveler
greetings for mother’s day
in many languages

пътешественик по света
поздрави за деня на майката
на много езици

dug garden bed
and a few seeds
is that the void?

разкопана леха
и няколко семена
това ли е пустотата?

сряда, 24 април 2019 г.

Harusame

Harusame Haiku 

sunny morning
dust bunnies
under my bed

слънчево утро
вълма прах
под леглото ми

New Publication//Нова публикация

Poets Salon: Pink Moon


spring breeze
after the surgery
jump for joy

пролетен бриз
след операцията
скачам от радост
 ,
pink moon
how to color the eggs
this year?

розова луна
как да боядисам яйцата
тази година?

сряда, 17 април 2019 г.

Happy International Haiku Day//Честит Международен ден на хайку

Today, the editor's choice of Daily Haiku is mine:

Днес, изборът на редактора на "Daily Haiku" е моето:
ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени

_World Haiku Review, March 2018

вторник, 16 април 2019 г.

Част от сборника на читалище "Искра -1964"

Физически днес ми беше трудно да остана за представянето на този чудесен сборник, посветен на 55-годишнината на читалище "Искра"-1964", но сърдечно благодаря на главните организатори - Ирина Славчева и Райчо Русев-Райсън за възможността да бъда част от този сборник с три мои стихотворения: "Автопортрет", "Когато душата чака" и "Фея със златни коси".петък, 12 април 2019 г.

Cattails/April 2019

Cattails, April 2019//page 21

cold morning—
some snow on the beard
 of a schnauzer

студена сутрин
сняг по брадата
 на шнауцер

Vessislava Savova, Bulgaria

петък, 5 април 2019 г.

World Haiku Review/March 2019

anniversary
a postcard addressed 
to somebody else

годишнина
картичка адресирана
до някого друг

петък, 22 март 2019 г.

Първи публикуван разказ за 2019 г.

Разказът ми "Загубени" - сън в реалността (чия) или реалност (чия) в съня - публикуван в брой 1/2019 г. на списание "Картини с думи и багри" по покана  и приет от Габриела Цанева.
Можете да прочетете разказа тук.

сряда, 20 март 2019 г.

Haiku Dialogue: Week 8

You can read all the selected haiku on this address. Here is mine:

take away menu
I hide the shopping list

for my new diet

четвъртък, 17 януари 2019 г.

More Haiku in January


The Cicadas Cry

Naviar - music inspired by my haiku.

неделя, 6 януари 2019 г.

First Haiku for 2019

in Haikuniverse 

#haikubyVessislavaSavova 

вторник, 1 януари 2019 г.

2018

Haiga, Haiku, Tanka, Haibun

silent night
Santa suit too small
for my husband

тиха нощ
костюмът на Дядо Коледа твърде малък
за съпруга ми


Japan, NHK Haiku Masters TV show, February 2018, week 1
one of the runners-up

           first work day
all the carols
forgotten

първи работен ден
всички коледни песни
забравени


Valentine’s Day Haiku (2 of 25)
(my haiku has been selected by Rick Rupert among over 250 submissions to Haikuniverse -  25 available 1-per hour slots for Valentine's Day)
a heart-shaped cloud
my neighbor declaims poems
on the staircase

облак с форма на сърце
съседът ми рецитира стихове
на стълбището


Per Diem for March 19th, 2018: Prints, Traces, Impression:
The 10th, anniversary issue of World Haiku Review

windy
I warm my hands with a pack
of roasted chestnuts

ветровито
затоплям ръцете си с пакетче
печени кестени
_Neo Classical 


10th Yamadera Basho Memorial Museum
第10回山寺芭蕉記念館英語俳句大会入選作品集 発行者:公益財団法人山形市文化振興事業団 山寺芭蕉記念館 館長 髙倉 正則 〒999-3301 山形市大字山寺字南院 4223
Publisher: 
Yamagata City Culture Foundation
Yamadera Basho Memorial Museum
Masanori Takakura, Director
4223 Nan-in Yamadera, Yamagata-shi, 999-3301 Japan

ohanami 
almost nobody notices 
the maple saplings

оханами 
почти никой не забелязва
кленовите фиданки

_Sharpening the Green Pencil/2018

scent
on the Christmas branch
a new fir-cone

аромат
на коледното клонче
нова шишарка

mireasmă
pe creanga de Crăciun
un con proaspăt de brad
(translated in Romanian by Corneliu Traian Atanasiu) _Incense Dreams – issue 2.1. Silence
full moon
over the sleeping village
a lost sheep’s bell
in the fog
snoring of the man
I loved

luna piena
sopra il villaggio che dorme
campana di una pecora persa
nella nebia
il russare dell’uomo
che amavo

пълнолуние
над заспалото село
загубено звънче на овца
в мъглата
хъркането на мъжа
когото обичах

Year of the bird
calm night
I can hear only a song
of the nightingale

спокойна нощ
мога да чуя само песен
от славея
.
cut tree
where is
the birdhouse?

отрязано дърво
къде е
къщата за птици?

foggy
a little girl draws flowers
on the train window

мъгливо
момиченце рисува цветя
по прозореца на влака

thunder
your storm window is down
mine is up

гръмотевица
твоята ролетна щора пусната
моята вдигната

HaikuWindows: window-shop
window shop
the coat on the stand
the same as mine

витрина
палтото на манекена 
същото като моетоhiking
the foothills of Vitosha*
full of blackberries
(*a mountain massif, on the outskirts of Sofia, the capital of Bulgaria)

туризъм
подножието на Витоша
пълно с къпини

mountain climbing
how warm the outstretched
palm is

планинско катерене
колко е топла протегнатата
длан


 green meadow
some leftovers
from one’s picnic

зелена поляна
останки
от нечий пикник

A Sense of Place: City Sidewalk - smell
rush hour
a smell of roasted chestnuts
changes my plans

час пик
аромат на печени кестени
променя плановете ми

A Sense of Place: City Sidewalk - touch
rush hour
a tramp’s hand
on my bag

час пик
ръката на скитник
върху чантата ми


. Cattails, October 2018

high heels
two steps forward one step back
at the first date

високи токчета
две напред една назад
на първата среща
.
old photos . . .
here’s the one
in which you still smile

стари снимки...
ето я тази
на която все още се усмихваш
***
Тhe three lingual (French, Italian and Bulgarian) anthology Climates. It is dedicated to Maya Lyubenova thanks to whom I am a part of it. I wish she was still alive to see it. That large-scale project was financed by “Kuprim Eletra” Ltd and “Lagarder Travel Retail Bulgaria” Ltd

Триезичната (френски, италиански и български) антология "Климати". Посветена е на Мая Любенова, благодарение на която съм част от нея. Иска ми се Мая да беше още жива да я види. Този мащабен проект беше финансиран от  "КУПРУМ ЕЛЕТРА" ЕООД и "ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ***

Bonsai Journal, issue 2


***
_Хайку Новине/бр. 33, г.25
ever westward
i use my shadow
as a guide

все на запад
използвам сянката си
като пътеводител

све ка западу –
користим своју сенку
као водичаЕдинадесети Есенен салон за поезия, 19 октомври 2018 г. ''Разходка по Графа - спомени и бъдеще''. The eleventh Autumn Saloon of Poetry, Oct., 19th
A Walk on Graf  - memories and future. (The Graf Ignatiev Street also called Grafa (meaning The Count)

ремонт на "Графа"
разминаваме се от двете страни
на огражденията

repairmant on the Grafa 
you and me on both sides
of the fences 


Столична библиотека
най-много хора
в "Алкохол"

Sofia City Library
most of the people
in the Alcohol 
(The Alcohol is a club to the library where many cultural events are hold)

Ден на будителите
библиотекарят дочита
"Дървото на вси светии"

Awakeners' Day
the librarian finishes reading
The Halloween Tree
(Awakeners' Day is celebrated on the 1st of November in Bulgaria)


A part of the jury for The 15th World Children's Haiku Contest 'Living Things' (in Bulgaria) - Jal Foundation, Japan
March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" presentation. Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.
Март, 28 - представяне на двуезичната книга с ренгей "Капризи". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.
And a review in Blithe Spirit, v. 28, by DJ. И ревю в Blithe Spirit , бр. 28, от DJ 

Хайбуни/Haibuns

_haibuns in Under the Basho (March, 2018)  :


_a haibun in Cattails (October 2018)

_ хайбуни в "Нова Асоциална поезия" (haibuns in New Associal Poetry, just the August issue - in English)

_хайбуни в "Литернет" (септември 2018)


Проза/Prose Второ място на конкурса "По пътя за Итака", обявен от Клуба на дейците на културата "Нов живец" - Атина. Благодарностите са за журито: Председател: Пламен Симеонов, актьор. Членове: Лили Качова – поетеса и Камелия Кондова – поетеса.

Second place in a contest held in Athens (in Bulgarian)


Участие в годишния алманах "Любослoв" в Чикаго с пет характерологични етюда (на български). My participation in the Lyuboslov almanac in Chicago (in Bulgarian)


A novelette  Kosta Sivov and I wrote was published in Tales for the Strix, i.2 - a Bulgarian magazine, dedicated to sci-fi, fantasy and horror literature.
Новелата "Приказки от блатото", която написахме заедно с Коста Сивов в бр. 2 на "Сказанията на Стрикса"
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“ 


 Част от сборника на Дамски писателски клуб "Фортуна" с три разказа. A part of the FORTUNA Ladies' Writing Club collection with three short stories.
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“
Преводи/Translations

An interview with me in Wombell Rainbow. You can read it here.

Short stories and novels by Philip Danchev.
Beyond Words. A project of  Plovdiv Haiku Club, Bulgarian Haiku Union and British Haiku Society. I am honored to be a part of the translators' team and to have three of my haiku published in it.

„Отвъд думите“. Проект на хайку клуб Пловдив, Българския хайку съюз и Британското хайку общество. За мен е чест да бъда част от преводаческия екип и три от моите хайку да бъдат публикувани в нея.


ArtArt-Relax Weekend, March, 17
Уикенд "Отпусни се с изкуство", 17.03.


 Представянето ми на Джобен Фестивал - пролет 2018 в "Ателие Пластелин“ - специално, юбилейно издание, с проекта "Плаващи думи". Вижте видеото:Арт-пътешествие/юни, 2018 г. 

Фотография/Photography