петък, 29 юни 2018 г.

Хайку от Пчелински минерални бани// Haiku from Pchelinski Bani (Pchelin Baths) *

перести облаци
вълните в басейна
от детски крачета

cirrus clouds
the waves in the swimming pool
from children’s feet
кафе на терасата
надничат главичките
на лястовичетата

coffee on the terrace
the peeping heads
of the swallows


в горещия басейн
над мен лястовички
и слаб дъждец

in the hot swimming pool
above me swallows
and soft rain

тиха нощ
сред уханието на липи
щурчета

silent night
among limes fragrance
crickets
  
мъгла
отвъд басейна
сини сенки

fog
beyond the swimming pool
blue shadows


ранно утро
нагазвам до колене
в поляна от билки

early morning
I wade knee-deep
in a meadow of herbs
облаци
стрелкат се в басейна
едри капки дъжд

clouds
swooping around
big raindrops

арт клас
за фон –
две гугутки

art class
for a background –
two collared doves

след дъжд...
клонът на кипарис натежал
от охлювче

after rain…
the cypress branch heavy
with a snail


на припек
бръмбар влачи
пеперуда

in the sunshine
a beetle drags
a butterflyСредна гора
още цъфтят
къпините

Sredna Gora Mountains
the blackberries
still bloom

непозната пътека
вървя все напред след
черно-бяла пеперуда

an unknown path
I go forward after
a black and white butterfly

вечеря
вместо десерт
хайку броеница

dinner
instead of dessert
a haiku sequence

*http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/411/Pchelinski%20Bani%20%28Pchelin%20Baths%29