приятно ми е да се запознаем//nice to meet you

Весислава Савова е родена в София, България. Има четири книги и е част от много български и международни антологии. Нейни наградени и отличени творби, както и визуални изкуства са публикувани в международни списания на дванадест езика.

Тя е редактор на пет книги на български език и една на английски. Четири книги на български автори са преведени от нея на английски, две от които са публикувани от издателска къща „Hammer&Anvil“ в САЩ.

 Vessislava Savova was born in Sofia, Bulgaria. She has published four books published and is a part of many Bulgarian and international anthologies. Her awarded and honorable mentioned writings and visual arts have been published in international magazines in twelve languages.
She is an editor of five books in Bulgarian and one in English language. Four books of Bulgarian authors have been translated into English by her, two of which have been published by Hammer&Anvil Publishing House in the USA. 

Хайку опит//Haiku Experience

Моля, посетете страницата//Please, visit the page

Наградени хайги/Awarded Haiga

Can be seen here/можете да видите тук
Друга поезия//Other Poetry


представяне на една страница в секцията "Арт студио"  на списание "Дисонанси" - издание на клуб "Млад журналист" към 157-ма ГИЧЕ "Сесар Вайехо" (II испанска).
Nari.bg (моля, погледнете вдясно//please, look to the right)
- Електронно списание (el. magazine)"Литературен свят"
Двуезична библиотека (Bilingual Library)
- Индийско електронно списание "Indian Ruminations"
и двумесечното индийско списание "Indian Poetry"  - Indian editions
- Дебютант в stihi.ru 
- Танка и на китайски в "NeverEnding Story"
- Prosopisia vol. - VIII, № 1, 2015 (poem *when"/page 57)
Участие в сборника по случай 55-годишнината на читалище "Искра-1964" с три стихотворения: "Автопортрет", "Когато душата чака" и "Фея със златни коси" (only in Bulgarian//само на български)
- A part of the International Anthology "Universal Oneness" with my poem Silence

silent night
no moon no stars no wind
a shadow creeping on the wall
is dancing with a raven

silent home
no gate
no window
no lock
a phantom staying at the door
is waving at a phantom

“come closer you a cursed squid” –
 the phantom says in signs
 but shadow rides on the raven’s back
and off they go to heaven

silent phantom
no legs
no arms
no body
but heart
that cursed heart
is still in love
with the shadow
flying on a raven’s back

- Моеto стихотворение "Let's" е част от проекта "SALVEMOS EL PLANETA" (само на английски)

My poem Let's is a part of SALVEMOS EL PLANETA project


Проза//Prose 

_Отличие за кратка проза в "Heart-Bytes"//Honorable mention at flash-fiction contest of Heart-Bites - The Sacred Heart College (2012)


_ Участие в сборника "Поетично кафене", стр. 23-27


_Първа глава от книгата ми за деца "Приключенията на Щур и Враби" на английски в Poetry Sans Frontier //First chapter of my book for children "The Adventures of Shtour and Vrabby" in English in Poetry Sans Frontier (2013)

- "Призраци", включен в специалния брой  от конкурса за кратък разказ (2014)


_Lost Paper: Soup Stories (2014)

- "Приказки от блатото", написана в съавторство с Коста Сивов с номинация на "Таласъмия", 2014 г.  През 2018 г. новелата е включена в том 2 на "Сказанията на Стрикса"/ издателство "ИвиПет"

- 2014/09/25 - Мой пътепис, награден от "Кафене.бг"

Отличена кратка проза в The Other Bunny  (2015)


- От 23.05.2013 г. сайтът "actualno.com" започва публикуването на фантастичната ми повест "Замрази-забрави" в страницата им за литература "Литерспот". Редактор - Виктория Пенева.

- разказът "Наричане" в брой 49 на списанието "Bg Art Class" -  pdf file

_The Other Bunny  (2016)

_Вестник "Форум" (2017)

- разказът ми "Сирената", на второ място в обявения от КДК "Нов Живец", Атина, конкурс "Пътят към Итака"-  октомври, 2018 г.

- Началото на хорър хайку романа ми "Белота в "Сказания на Стрикса", том 5 (only in Bulgarian//само на български), 2019 г.-) Представяне в "Отвъд кориците" и разказа ми "Разлив"

- Разказът ми "Денят на измитите прозорци" е сред десетте избрани, от 46, на третия национален конкурса "Мостове" и е включен в сборник, който ще бъде представен през 2020 година.


-Разказът ми „Малък човек“ в рубриката „Измерение Х“ на вестник „България днес“ на 03.10.2019 г. 
- Моят разказ "Събуждането на Аззи" сред отличените в конкурса на "Gaiana art&book studio", "Докоснат от Шели" (only in Bulgarian)

Книги:


- 2002 г.: Сборник тестове по английски език с авторски текстове
- 2011 г.: Сборник разкази "Приятели"
- 2012 г.: Сборник мистични новели "Пътуване"
- 2012 г.: Камерна пиеса "История с дух"
-  2013 г.: Книгата за деца "Приключенията на Щур и Враби
- 2014 г.: Част от триезичната книга "Кибритени лодки" в съавторство с Диляна Георгиева и Дарина Денева
- 2018 г.: 
_March, 28th - bilingual rengay book "Whimsies" Authors: Dilyana Georgieva and Vessislava Savova. Translations: Vessislava Savova. Photos: Dilyana Georgieva. Editors: prof. David G. Lanoue and Iliyana Stoyanova. Cover: Peter Pavlov. Publishing House: BG-PRING.
Март, 28 - двуезичната книга с ренгей "Капризи". Автори: Диляна Георгиева и Весислава Савова. Преводи: Весислава Савова. Снимки: Диляна Георгиева. Редактори: проф. Дейвид Ланю и Илияна Стоянова. Корица: Петър Павлов. Издателство: БГ-ПРИНТ.

_Beyond Words. A project of  Plovdiv Haiku Club, Bulgarian Haiku Union and British Haiku Society. I am honored to be a part of the translators' team and to have three of my haiku published in it.
„Отвъд думите“. Проект на хайку клуб Пловдив, Българския хайку съюз и Британското хайку общество. За мен е чест да бъда част от преводаческия екип и три от моите хайку да бъдат публикувани в нея.

_Тhe three lingual (French, Italian and Bulgarian) anthology Climates. It is dedicated to Maya Lyubenova thanks to whom I am a part of it. I wish she was still alive to see it. That large-scale project was financed by “Kuprim Eletra” Ltd and “Lagarder Travel Retail Bulgaria” Ltd
Триезичната (френски, италиански и български) антология "Климати". Посветена е на Мая Любенова, благодарение на която съм част от нея. Иска ми се Мая да беше още жива да я види. Този мащабен проект беше финансиран от  "КУПРУМ ЕЛЕТРА" ЕООД и "ЛАГАРДЕР ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ"

_My participation in the Lyuboslov almanac in Chicago (in Bulgarian)
Участие в годишния алманах "Любослoв" в Чикаго с пет характерологични етюда (на български)

_A novelette  Kosta Sivov and I wrote was published in a Bulgarian magazine, dedicated to sci-fi, fantasy and horror literature.
Новелата "Приказки от блатото", която написахме заедно с Коста Сивов в бр. 2 на "Сказанията на Стрикса"
PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“

_A part of the FORTUNA Ladies' Writing Club collection with three short stories.
Част от сборника на Дамски писателски клуб "Фортуна" с  три разказа.

PUBLISHER (ИЗДАТЕЛ): „ИВИ ПЕТ“ Преводи на английски//Translations into English

A Feather of Fujiama - Bozhidar Pangelov's poems in Bulgarian and their translations in English by Vessislava Savova. Editor - Mercedes Webb-Pullman. Illustrations - Lilia Pangelova.
-  превод на стихотворение от Божидар Пангелов в "The Passionate Transitory"

 - преводи на стихотворения от Божидар Пангелов в "Mediterranean Poetry"

- представяне на поезия от Божидр Пангелов с мой превод В "PoetrySansFroniteres", John Holland
Short stories and novels by Philip Danchev

Poems by Vessela Stambolieva


Преводи от английски//Translations form EnglishPoems by Gouthama Siddarthan.

 Опит като редактор//Edotor's Experience :

(1) На английски//In English

- книгата на Свет Ди-Нахум "Раптус", преведена от Валентин Кръстев//Svet Di-Nahum's book Raptus translated by Valentin Krustev  
(2) На български//In Bulgarian:
- "Родници" от Ина Крейн 

- "Ударите на съдбата" от Донко Найденов
- Антологията "Мечове в града"
- Антологията "Мечове в космоса"
- "Когато душата проговори" - Весела Стамболиева
- Съредакторство (с Доротея Луканова) - сборник "Детство"


Ревюта за книгите (Reviews about  books - in Bulgarian)

- От Габриела Цанева в "Liternet" и вестник "Земеделско знаме" за сборника разкази "Приятели"
- От Илиана Делева в "Литературен свят" за сборника разкази "Приятели"
- От Виктория Пенева в електронните издания "24 часа" и "Труд" за мистичните новели "Пътуване"
- От Бранимир Събев вчитателския му блог The Dark Corner за "Пътуване" и "История с дух"
- Отново от Бранимир Събев - за "Приятели", представен заедно със "Скрити белези" от Северина Самоковлийска.
- От Донко Найденов  - за "Пътуване" в неговия блог.
- От Калин Ненов, "Човешката библиотека" в Goodreads за "Пътуване".
- Ревюта и представяния на "Приключенията на Щур и Враби" в:
 "Актуално" oт Виктория Пенева,
The Dark Corner - Бранимир Събев;
в Цитаделата от Александър Драганов;
в Poetry Sans Frontieres на английски от Джон Холанд;
в "Аз-детето" от Илияна Делева;'=
в "Кафене.бг" от Ивет Лолова.

Интервюта с и отзвуци за мен (interviews with me - in Bulgarian)
- обявяване наградата от Columbia River Reader в "Литературен вестник", брой 11, 21-27.03.2012 г, на стр. 5
- в "Кафене.бг"-и в "Аз-жената.бг"
- на 11.02.2012 г. в "Закуска на тревата" - радио "Хоризонт"
- на 13.02.2012 г. в "Алма Матер Класик ФМ"
- вестник "24 часа"- вестник "Труд"-
-  "Аз-жената.бг" и "Кафене.бг", отзвук, този път за пиесата "История с дух"
- още веднъж в "Аз-жената.бг", интервю за книгата ми "Пътуване" и пиесата "История с дух"
- в "Аз-жената.бг" и в "Кафене.бг" за пиесата за деца "Приключенията на Щур и Враби".
- в "24 часа" - за пиесата за деца "Приключенията на Щур и Враби".
- на 07.04.2013 г. - гост в "Часът на думите" по програма "Христо Ботев" на БНР.
- от Христина Панджаридис в блога ѝ "Книголюбие"
-  от Яница Маринова за "Новата журналистика"
-за "Кибритени лодки"
в "Кафене бг"
в "Актуално"
в "Артефир" на БНР
in Wombell Rainbow.

Интервюта от мен (interviews by me- in Bulgarian):
- със Светлин Стратев ;
- с Весела Люцканова;
- с Димана Атанасова
- с Димитър Цолов - Доктора 
- за Тифани де Вос – поет и писател от САЩ, съвместно с преводача ѝ Свет Ди Нахум;
-с  Владислав Христов и поетите от антологията на съвременната българска поезия на арабски език с името "Вятърът разпръсна моите слова"
и интервюта с художници и други писатели - тук 


Няма коментари:

Публикуване на коментар